HÁZIREND

 • A belépőjegy megvásárlásával a házirend betartása mindenki számára kötelező.
 • Piczinke Póniudvar Mesefarm területére a belépés 14 éves korig csak nagykorú

  kíséretében lehetséges.

 • Kérjük, hogy figyeljenek a gyerekekre, hogy ne tudjanak bedobni az állatokhoz semmit.
 • Az állatok látványetetése alatt figyeljenek, hogy az állatok nyugalmát ne zavarják a játékokkal.
 • Kérjük, hogy a Piczinke Póniudvar Mesefarm egész területén csak a játszótér részen labdázzanak a gyerekek.
 • A lovak közelében kérjük tartózkodjanak a váratlan mozdulatoktól, hangoskodástól, szaladgálástól.
 • A lovaglásra csak és kizárólag szakképzett személyzettel van lehetőség, 2 éves kor felett, szülő egyidejű kísérése mellett.
 • Az állatokhoz csak szülői felügyelet mellett van lehetőség bemenni.
 • Tilos a simogatóban labdázni, oda bármilyen játékot, gyermekbiciklit, gördeszkát, görkorcsolyát bevinni.
 • Tilos a simogatóban található állateledelekkel, egyéb lehullott faágakkal az állatokat és egymást dobálni.
 • A tarmbulint egyszerre maximum 3 gyermek használhatja.
 • A gokartok használatára 6 éves kor felett van lehetőség.
 • A lovagláshoz és a gokartozáshoz szükséges felszerelést (kobak, sisak) az üzemeltető biztosítja.
 • Lovaglás, gokartozás, trambulinozás megkezdése előtt a törvényes képviselő köteles tájékoztatni az üzemeltetőt, vagy képviselőjét a szolgáltatást igénybe vevő gyermek egészségügyi problémájáról (pl. epilepszia, cukorbetegség, stb).
 • Kérjük, hogy a játszóteret rendeltetésének megfelelően, saját felelősségre használják, a gyermekek egyedül ott ne tartózkodjanak.
 • A Póniudvar területén szemetesek találhatóak, kérünk mindenkit, hogy minden keletkező hulladékot ebbe dobjanak bele.
 • Étkezni a Büfében, vagy szendvicsezni a játszótéri, illetve az erre kijelölt részen lehet.
 • A Mesefarm területén található kerti csapok kézmosásra használhatóak.
 • A nyulak kivételével TILOS az állatok etetése.
 • Nyulak etetésére csak otthonról hozott almával és répával van lehetőség.
 • A Piczinke Póniudvar Mesefarm területére állatot behozni TILOS.
 • A tyúkól mögött és a kávézóban találhatók a mosdók, kérjük szükség esetén ezeket vegyék igénybe.
 • Érkezéskor a jobb oldalon található információs pultban van lehetőség a jegyek megvásárlására.
 • Parkolásra a közterületen van mód, ami ingyenes.
 • A belépőjegyek megvétele csak készpénzes formában lehetséges.
 • A Piczinke Póniudvar Mesefarm területére az autóval behajtás TILOS.
 • A Piczinke Póniudvar Mesefarm egész területén TILOS a dohányzás.
 • Valamennyi játszóeszköz Eu. szabványnak megfelelő, TÜV minősítéssel, ennek ellenére a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • A Piczinke Póniudvar Mesefarm területén őrzés nélkül hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal az üzemeltető.

A Piczinke Póniudvar Mesefarmot, valamint a területén igénybevehető szolgáltatásokat, eszközöket mindenki saját felelősségére használhatja.

A Házirendben meghatározottak megsértése miatti, illetve a nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülések, károk tekintetében az üzemeltetőt (Svábhegyi Kutyaszalon Kft.) semmiféle felelősség nem terheli.

Kérjük ügyeljenek a fokozott kullancsveszélyre.

Köszönjük, hogy elolvasták a Házirendet, élménydús ittlétet kívánunk!

Változtatás joga fenntartva!