ASZF

Részvételi feltételek

Általános szabályzat

Jelen Mikulás szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a poniudvar.hu online portál hivatalos oldalán illetve hivatalos facebook oldalán) meghirdetett találkozz a Mikulással személyesen – rendezvényre vonatkozik (a továbbiakban: Rendezvény), az adott Mikulás rendezvénynél feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Rendezvény Szervezője a Svábhegyi Kutyaszalon Kft. (székhely: 1121 Budapest, Költő utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-733985), továbbiakban: Szervező.

A Rendezvényen résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

  1. A Rendezvényen résztvevő személyek

A Rendezvényen részt vehet minden gyermek és felnőtt.

14 év alatti gyermekek csak szülői engedéllyel és szülői felügyelet mellett vehetnek részt a rendezvényen.

Amennyiben a résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a részvétel csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

  1. A rendezvény időtartama

2016. December 2. 10.00. órától – 2016 December 23. 20.00. óráig tart.

  1. Rendezvény leírása

A Mikulás rendezvényen lehetőség nyílik arra, hogy 10 percenként 10 fő (maximum 4 gyermek) találkozhasson a Mikulással személyesen. Az adott órában regisztrálóknak legkésőbb az óra megkezdése előtt 10 perccel meg kell érkezniük az udvarba ahhoz, hogy az esetleges csúszást elkerüljük.

A Rendezvény rendezőinek nem áll módjában a részvételi díj visszafizetése, abban az estben, ha a regisztráció, és díj megfizetése ellenére a résztvevő/k nem jelenik/jelennek meg.

A találkozás alkalmával közös fotózásra kerül sor, illetve minden gyermek ajándékot kap a Mikulástól, személyre szabott gondolatok közepette.

  1. Részvételi díj

A Rendezvényen történő részvétel minden fél évet betöltött gyermek részére 5.000.-Ft. A félévet be nem töltött gyermekeknek ingyenesen. Szülőknek, nagyszülőknek, kisérőknek 1000.-Ft./fő

A rendezvényen történő részvétel feltétele, – előzetes és érvényes regisztráció díjfizetéssel. A díj rendezéséről utalás esetében visszaigazoló emailt kapnak a résztvevők, míg a helyszíni fizetés esetében elismervényt.

Mind az elismervényt, mind pedig az emailt kérjük hozzák magukkal, és a bejáratnál kérjük bemutatni. A részvételi díj tarlamaz gyermekenként 1 darab ajándékcsomagot, 1 darab Mikulással közös fotót online formában (a rendezvényt követő napokban átküldve), és korlátlan számú teat.

  1. Adatkezelés

A Rendezvényen regisztrált résztvevők személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Résztvevők önkéntes hozzájárulásán, a Résztvevők személyes adatainak kezelése az 2011. évi CXII. törvényen alapul.

A Résztvevők a Rendezvényen való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Svábhegyi Kutyaszalon Kft. a rendezvény adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje.
A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Résztvevőket megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

  1. Egyéb

A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vehet részt.

Alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem vehet részt a rendezvényen.

A rendezvény során kép és hang felvétel készül, készülhet, melyben valamennyi rendezvényen résztvevő személy szerepelhet, de nem léphet fel semminemű követeléssel, sem a készítőkkel, sem pedig a jogos felhasználóival szemben.

A Rendezők nem vállanak felelősséget a rendezvény során esetlegesen keletkezett károkért, sérülésekért.

A Szervező által szervezett Rendezvényt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Rendezvény során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg. 

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.

A Szabályzat elérhető a www.poniudvar.hu/mikulás webcímen.

Jelen játékszabály a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra.

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Google PlusVisit Us On Instagram