Poniudvar.hu

Állatsimogató udvar a Normafánál

Részvételi feltételek

Általános szabályzat

Jelen Mikulás szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a poniudvar.hu online portál hivatalos oldalán illetve hivatalos facebook oldalán) meghirdetett Vendégségben a Mikulásnál – rendezvényre vonatkozik (a továbbiakban: Rendezvény), az adott Mikulás rendezvénynél feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Rendezvény Szervezője a Svábhegyi Kutyaszalon Kft. (székhely: 1121 Budapest, Költő utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-733985), továbbiakban: Szervező.

A Rendezvényen résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

A Rendezvényen résztvevő személyek

A Rendezvényen részt vehet minden gyermek és felnőtt.
14 év alatti gyermekek csak szülői engedéllyel és szülői felügyelet mellett vehetnek részt a rendezvényen.
Amennyiben a résztvevő cselekvőképességében korlátozott, úgy a részvétel csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Rendezvény leírása

A Mikulás rendezvényen lehetőség nyílik arra, hogy 15 percenként 10 fő (maximum 4 gyermek) találkozhasson a Mikulással személyesen. Az adott órában regisztrálóknak legkésőbb az óra megkezdése előtt 10 perccel meg kell érkezniük az udvarba ahhoz, hogy az esetleges csúszást elkerüljük.
Egy családnak csak egyszer kell regisztrálnia gyermekei számának megjelölésével.
A Rendezvény rendezőinek nem áll módjában a részvételi díj visszafizetése, abban az estben, ha a regisztráció, és díj megfizetése ellenére a résztvevő/k nem jelenik/jelennek meg.
Igazolt betegség esetén a még rendelkezésre álló időpontokból lehetőség van választani.
A találkozás alkalmával minden félévet betöltött gyermek ajándékot kap a Mikulástól, személyre szabott gondolatok közepette.

Részvételi díj

A rendezvényen történő részvétel feltétele, – előzetes és érvényes regisztráció díjfizetéssel. A díj rendezéséről utalás esetében visszaigazoló emailt kapnak a résztvevők, míg a helyszíni fizetés esetében elismervényt.

Mind az elismervényt, mind pedig az emailt kérjük hozzák magukkal, és a bejáratnál kérjük bemutatni.

>Adatkezelés

A Rendezvényen regisztrált résztvevők személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Résztvevők önkéntes hozzájárulásán, a Résztvevők személyes adatainak kezelése az 2011. évi CXII. törvényen alapul.

A Résztvevők a Rendezvényen való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Svábhegyi Kutyaszalon Kft. a rendezvény adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Résztvevőket megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

Egyéb

>A rendezvényen mindenki a saját felelősségére vehet részt.

Alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem vehet részt a rendezvényen.

A rendezvény során kép és hang felvétel készül, készülhet, melyben valamennyi rendezvényen résztvevő személy szerepelhet, de nem léphet fel semminemű követeléssel, sem a készítőkkel, sem pedig a jogos felhasználóival szemben.

A Rendezők nem vállalnak felelősséget a rendezvény során esetlegesen keletkezett károkért, sérülésekért.

A Szervező által szervezett Rendezvényt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Rendezvény során átadott adatokat a Szervező kezeli, azt a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.

A Szabályzat elérhető a https://poniudvar.hu/mikulas-talalkozas/ webcímen.

Jelen játékszabály a hatályos magyar jogszabályi előírásoknak megfelelően került kialakításra.