Poniudvar.hu

Állatsimogató udvar a Normafánál
Biztonsági kód:
security code
Kérjük, írja be a biztonsági kódot:

Lefoglalás / Fizetés

Mint a gyermek törvényes képviselője hozzájárulok ahhoz, és engedélyezem, hogy
gyermekem részt vegyen a lovas fejlesztő foglalkozásokon. A lovardai környezettel
és a lóval kapcsolatos szabályokat tudomásul veszem és ezt magamra és gyermekemre/gyermekeimre vonatkozóan elfogadom és betartom!

Továbbá nyilatkozom, hogy gyermekemnél nem áll fenn sajátos nevelési igény
(SNI) vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN).
Ezen nyilatkozat tételre azért van szükség, mert nem rendelkezünk ilyen problémák
fennállása esetén szakképzett személyzettel. Továbbá, ha a gyermek rendszeresen megszegi a közösségi szabályokat és a Házirend előírásait a befizetett tábor
összegét nem áll módunkban visszaadni, de eltanácsolhatjuk a gyermeket a tábor
látogatásától.

GYERMEKEMEN NEM ÉSZLELHETŐK AZ ALÁBBI TÜNETEK: 
– láz
– torokfájás
– hányás
– hasmenés
– bőrkiütés
– sárgaság
– egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés
– váladékozó szembetegség, gennyes fül
– és orrfolyás
– a gyermek tetű és rühmentes